CARTA POBLA DE LA GRANJA --- 6 de juliol de 1611

CARTA POBLA DE LA GRANJA   ---   6 de juliol de 1611

martes, 27 de diciembre de 2011

Més LEMAV (Encontres, J. L. Doménech)


Ahir, en el programa Encontres de RTVV, va participar l'acadèmic i coordinador del Llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià (LEMAV) per a parlar d'esta nova publicació.

El passat 10-10-11, J. L. Doménech també presentava el LEMAV a Ràdio 9, al programa Alta Fidelitat d'Amàlia Garrigós.

El LEMAV es va presentar al CEU el passat 30/11/2011, a càrrec del director general de RTVV i del president de l'AVL.

J. L. DOMÉNECH:

El llibre que més es té en compte o el fragment de llibre que més es té en compte a l’hora de realitzar este text, esta obra, és l’estàndard oral valencià que publica l’Acadèmia l’any 2006 en el Diccionari ortogràfic i de pronúncia valenciana i en la Gramàtica normativa valenciana.

Per què conflueixen... ara es fa un llibre d’estes característiques? Entre altres qüestions, perquè el món audiovisual el demana, se li reclama a l’Acadèmia que intervinga o bé com a mediador o bé com a realitzadors directes del llibre. La mateixa RTVV ho reclama. Hi ha un interés perquè es duga a terme.

Crec fermament que s’ha oblidat això de tindre cura d’una homogeneïtat en RTVV. De qualsevol manera crec que estem a temps de refer els vicis que s’han adquirit, que és moment encara i crec també, sincerament, que el model lingüístic de RTVV tampoc no és tan dolent com podíem pensar, és a dir, és un model lingüístic acceptable, tant pel que fa a ràdio com pel que fa a televisió. Això ho crec sincerament, encara que el llibre ix com un llibre orientador, però tingam en compte que és un llibre orientador en el qual ha participat la mateixa RTVV, la mateixa AVL com a promotors del llibre. Per tant, jo no diria que és d’obligat acompliment, però sí que diria que les productores hauran de seguir-lo d’alguna manera.

Continguts que té, és tractar els diversos elements que contintuïxen la llengua, la llengua valenciana, el valencià, i estudiar les maneres correctes de dir-les. Més que correctes, les més adequades en cada moment. Jo pense que és una eina molt útil, que el treball ha complit les expectatives, si bé cal fer una revisió d’ací un cert temps per vore en quins casos es pot millorar el resultat del treball per tal que siga més actualitzat, més acceptat pels professionals, més d’acord amb els temps, perquè la llengua com tot canvi i tal vegada es vullga ser més arriscat o fins i tot cal tindre en compte una qüestió molt important, i és quins són els elements normatius de l’Acadèmia en cada moment.

R. BELLVESER:

Bé. Ja ho han vist. Ara continuem en la biblioteca...


No hay comentarios:

Publicar un comentario