CARTA POBLA DE LA GRANJA --- 6 de juliol de 1611

CARTA POBLA DE LA GRANJA   ---   6 de juliol de 1611

viernes, 7 de octubre de 2011

La Granja de la Costera ja té quatre doctors

Esta setmana un granger ha obtingut el títol de doctor en Psicologia, el grau màxim universitari a què un estudiant universitari pot optar

Vicent Ferran Garcia / Joan Rafael Garcia Perales (Xàtiva, 1968) ha defensat la tesi doctoral a Conca el passat dijous 5 d’octubre, un estudi psicològic sobre l’educació familiar de pares a fills adolescents. Amb el títol “Estilos de socialización familiar: Influencia sobre el ajuste psicosocial en los adolescentes”, la Universidad de Castilla-La Mancha ha sigut l’escenari d’este acte emotiu i familiar. L’estudi està codirigit pels professors Dra. Isabel Martínez Sánchez, Dr. Santiago Yubero Jiménez i Dr. José Fernando García Pérez.

La principal hipòtesi de treball ha estat confirmada després de les enquestes dutes a terme a més de mil adolescents de diversos centres educatius valencians. Els resultats, sorprenents, corroboren aquell punt de partida dient que el model educatiu millor i més vàlid, que menys fracàs de socialització, és el model indulgent, el que pregona l’afectivitat i l’acció social, enfront d’altres models (negligent, autoritzatiu i autoritari) que propugnen el mètode de la privació i del càstig social.

A l’acte es van desplaçar els pares, Juan i Rafaela, així com també els seus germans Jesús-Javier, José-Ramón i Vicent-Ferran. Este últim, doctor en filologia, va aprofitar el torn de preguntes que obri el tribunal per a les persones de la sala que eren doctors. En el seu parlament, després de congratular-se perquè Joan arribara on ha arribat, el Dr. J. Garcia Perales plantejava si eixe estudi psicològic de l’educació pares-fills no era extrapolable al model educatiu professor-alumne, en què imperava més un model autoritari que no pas indulgent, tot argumentant que este darrer sembla més una exigència del nou marc europeu amb l’entrada del que s’anomena “Pla Bolonya”. També preguntava sobre si és extrapolable en l'eix diacrònic, o siga, si l'estudi es fera cent anys o cinc-cents anys arrere, doncs si obtindria el mateix resultat.

El tribunal va elogiar este treball, que marca unes pautes per a futures investigacions. “El doctorand té tantes carreres com directors de tesi”, segons va declarar el president, tot glorificant la llarga formació de J. Garcia Perales. Algú, fins i tot, li retreia que això que presentava no era una tesi sinó quatre tesis alhora.

L’acte va transcórrer amb la naturalitat i formalitat que requerix este tipus d’esdeveniments acadèmics: el president de tribunal dóna la paraula al doctorand, el qual fa una exposició de 30-40 minuts; seguidament, els directors de la tesi exposen alguns punts de vista sobre la presentació i el procés de la tesi; després és el torn dels doctors que hi puga haver a la sala; i finalment és un per un el tribunal qui fa una valoració, crítica i propostes de millora de la tesi, que prèviament han llegit.

Tot seguit, es desallotja la sala i el tribunal delibera sobre la qualificació que es mereix el treball, per a finalment donar entrada a totes les persones de tal manera que el secretari llig l’acta i atorga la qualificació, en este cas “Excel·lent cum laude per unanimitat”, o siga, que cap membre ha valorat la tesi amb menys d’un 9.

La Granja de la Costera complix de nou el somni d’aparéixer en els annals de la història com un poble molt menut però molt gran en esperit i en qualitat. Precisament el primer doctor va ser el seu germà, Vicent Garcia Perales, autor d’un blog sobre la Granja, qui es va doctorar per la Universitat de València, Facultat de Filologia, en gener de 2001 amb una tesi sobre l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). Seguidament en 2002 ho va fer un cosí germà, Rafael García Gil, també en la Universitat de València, en la Facultat de Físiques, sobre una aplicació al accelerador de partícules. Ja per últim, Josep Daniel Climent Martínez, qui en 2008 presentava a la Universitat de València, Facultat de Filologia, una tesi sobre Nicolau Primitiu.

Es dóna la circumstància, a més, que segons un recull dut a terme recentment, un 12% d’habitants de la Granja tenen estudis superiors. Són unes 40 persones que posseïxen a hores d’ara estudis i titulació superior universitària en especialitats com ara Medicina, Filologia Catalana –amb 6 professors de Valencià–, Dret, Magisteri, Empresarials, Enginyeria, Filosofia, Treball Social, Música, Físiques, Matemàtiques, Relacions Laborals, etc.

La notícia coincidix en un any, el del IV Centenari de la Carta Pobla, en què s’han succeït altres notícies culturals relacionades amb este poble menut de la Costera, com és el cas de la presentació de Llibre d’estil dels mitjans audiovisuals (LEMAV), del qual és coautor Vicent García Perales, a càrrec de la cosellera de Cultura, Lola Johnson, el director general de RTVV, José López Jaraba, i la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ascensió Figueres.El doctorand, amb la família i els tres directors de tesi (darrere)
El doctorand, amb el tribunal i els directors de tesi


D’esq. a dta.: Dr. Joan R. Garcia Perales (dret), Dra. Dolores Grau (vicedegana de la Fac. de Psicologia de la UCV), Dr. Sergio Murgui (UV), Dr. Ángel García (presidente tribunal), Dr. Francisco Gallego (degà de la Fac. de Psicologia de la UCV), Raúl Navarro (secretario, UCM).


Portada de la tesi doctoral

No hay comentarios:

Publicar un comentario