CARTA POBLA DE LA GRANJA --- 6 de juliol de 1611

CARTA POBLA DE LA GRANJA   ---   6 de juliol de 1611

lunes, 30 de julio de 2012

BODES DE PLATA DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA GRANJA DE LA COSTERALa banda acompanya el Rosari de l'Aurora, que acaba com acaba...


ACTES DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
LGC, 30-7-2012

"En la Granja de la Costera, siendo las veintidós horas del día treinta de Julio de mil novecientos ochenta y siete; reunidos los candidatos para formar la Junta Directiva de la Sociedad Musical, por mayoría absoluta se acuerda nombrar, com Presidenet, a D. José Gil Gayá; Vicepresidente, a D. Ramón Ángel Bataller Ramón; como Secretario, a D. Rafael Bonete Picazo, y como Tesorero a D. Juan Climent Ramón; Vocales, a D. Vicente Ramón Climent, a D. José Fenollar Pons y a D. José Aznar Climent. // Por la Junta se manifiesta que el fin de la Sociedad será fomentar y facilitar la enseñanza musical, y el progreso de la Banda de Música, principalmente, así como los recogidos en el artículo 2 de los Estatutos de la Sociedad. // Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinticuatro horas del día arriba indicado"La Granja de la Costera
30 de juliol de 2012

Benvolguda Societat Musical,

És tot un honor poder-vos felicitar per estos curtíssims 25 anys que compliu hui dilluns. Pareix que era l'altre dia, però ja tenim les Bodes de Plata ací. Enhorabona a tots, un per un, començant pel vostre president José Gil Gayá (tio Pepín) fins a l'actual director, Rafa Albert. I als músics, que heu cregut en la il.lusió de fer música ara en una temporada que no és molt propícia, però que fa que la cultura estiga per damunt de qualsevol interés.

Enhorabona al poble també. Perquè  ja en són dos efemèrides per celebrar. L'any passat complia 400 anys la Carta de Població, per tant, la data fundacional de 1611. I d'actes, no en van faltar cap ni un. Per a acabar-ho de rematar, un llibre i tot. Compreu-lo, són 15 euros i paga la pena. Em consta que gent d'altres comarques l'han llegit i s'hi senten identificats.

El poble té l'honor d'haver format esta banda. Sí, però jo sempre he volgut recordar Juan Niembro, el meu primer mestre, gràcies al qual toque el clarinet i gràcies al qual vaig aprendre una metodologia innovadora que m'ha permés fer carrera de músic. Bé, quasi carrera, perquè no em dedique a este ofici, però he pogut formar part de la Banda de Música de la Granja i, antigament, també he format part de la de Llanera i de Rotglà. I actualment, de la Primitiva Setabense de Xàtiva (La Vella), on toque el requint de fa anys.

Doncs això, un dia memorable per celebrar 25 anys de música grangera, festera i que ha alçat el cor del poble novament. Vos anime que en els propers mesos aneu organitzant alguna cosa important. Ja sé que ho fareu.

De moment, els MC m'han publicat estes coses:


Estic a la vostra disposició si necessiteu alguna cosa.

M'acomiade de moment fins a una propera ocasió.

Cordialment,


Vicent F. Garcia Perales, músic i filòleg.

Acta fundacional de la SM Sta. Cecília de LGC. Dijous, 30/7/1987

Vicent Climent i Nicolás Climent, a les portes de l'església de la Granja. Anys 80.

Foto oficial de la SM SC LGC. 2009. Dir.: Rafa Albert

Banda de la Granja en Festes de la Promesa. Anys 80.

Banda de LGC. 2007. Dir. Juan García Marín.

La SM en un acte de Sta. Cecília a l'Església Parroquial de Sant Francesc d'Assís.

SM Sta. Cecília de Llanera de Ranes. 1948, any en què José Gil (Pepín) va entrar a tocar el clarinet.

La banda de música de la Granja compleix 25 anys

Vicent Gª Perales / La Granja de la Costera
Era un dijous 30 de juliol de 1987. A poqueta nit es van reunir set persones que serien els que formarien la primera Junta Directiva de la Societat Musical "Santa Cecília" de la Granja de la Costera: un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i tres vocals. Acabada la reunió a les dotze de la nit, naixia així oficialment una nova agrupació musical: segurament la Granja es convertia aleshores en el poble més menut de la Costera que comptava amb banda pròpia.
Enguany, 25 anys després, l'activitat cultural musical al poble no ha cessat encara: l'agrupació musical acompanya tots els actes festius (comunions, festes patronals i de la Promesa...), va organitzar al poble fins i tot el XX Festival Comarcal en 2004, ha participat en intercanvis amb altres bandes de música, entre altres activitats.
Per la S.M. "Santa Cecília" de la Granja de la Costera han passat quatre directors: José Gil Climent (fill del president), Francisco Juan Tobarra (procedent de la Música Nova de Xàtiva), Juan García Marín (magnífic trompetista d'Anna, mort en fatídic accident accident de trànsit) i, fins a l'actualitat, Rafa Albert Soler (clarinetista d'Albaida).
Els antecedents de la banda, però, cal buscar-los en el valladí Juan Niembro, que va "reclutar" músics a principi dels 80 de tal manera que van formar un grup de xiquets i xiquetes que es van ensenyar a tocar la flauta dolça i van participar en activitats que organitzava Niembro amb altres pobles on també va gestar agrupacions musicals. Per exemple, a la Granja venia Ignacio Giner a tocar el violí amb els xiquets, ja que sa mare, Doña Teresa, era la mestra de l'escola infantil aleshores.
D'altra banda, cal destacar un altre dels embrions que ha potenciat la Banda de la Granja ha estat José Gil Gayá, el Tio Pepín, que és el president de Banda des d'aquell 30 de juliol de 1987. Músic per devoció i per afició, José Gil és l'ànima mater de la música a la Granja; amb ell s'ha gestat una saga familiar de músics amb fills i néts.
I si encara busquem més embrions de la música del poble, els orígens es remunten al qui va ser alcalde de la Granja, Francisco Perales (Quico el Pansit), oriünd de Llanera de Ranes però casat amb una dona de la Granja. Perales va ser qui va inculcar i va alliçonar a José Gil, qui en 1948 entrava a tocar el clarinet en la Banda de Llanera, on encara continua. La Granja, de fet, comparteix pràcticament tota la plantilla de músics amb Llanera.
Les bandes de música naixen per alguna raó que fa que els valencians no tinguem poble sense esta mena d'associacions. I la Granja no podia ser menys, per això enguany ha programat una sèrie d'actes commemoratius d'estos 25 anys de formació bandística, amb el desig d'oferir la millor música feta des del poble i per gent del poble.

No hay comentarios:

Publicar un comentario